3D SKENOVANIE POVRCHOV

Bezdotykové meranie je proces, pri ktorom s ručným skenerom získame mračno bodov. Prostredníctvom moderných skenerov sú získavané meracie dáta povrchov z rôznych materiálov vo vysokej kvalite.

Zo získaného mračna bodov (tisíce až milióny bodov) je výstupom porovnanie o stave povrchu skenovaného dielu s CAD dátami. Klient tak získa presný obraz o tom, ako sa správa diel v procese výroby, prípadne či sa dodaný diel zhoduje s požiadavkou na presnosť.

Zo získaných výsledkov efektívnejšie určíme možné príčiny problému a definujú sa nápravné opatrenia vedúce k úspore času a nákladov.