AUTOMATIZAČNÉ KONTROLNÉ PRÍPRAVKY

Účelom našich automatizovaných kontrolných prípravkov je kontrola vykonania výrobnej operácie (montáž, lisovanie, vŕtanie, skrutkovanie apod.), prípadne samostatná kontrola na konci výrobného procesu.
Kontrolné prípravky spravidla navrhujeme s cieľom:
• Geometrická kontrola výrobku pomocou bezkontaktných a kontaktných senzorov

• Kontrola vlastností komponentov podľa špecifikácie ako napr. farebnosť, identita, krútiaci moment, prítomnosť, početnosť a podobne
• Komunikácia s nadradeným systémom zákazníka a odosielanie údajov o výsledku operácie spolu s výsledkom kontroly, prípadne výrobnej operácie (krútiaci moment)

• Ukladanie výsledkov na lokálnom úložisku, ako aj zasielanie na server zákazníka
• Laserové alebo atramentové značenie výrobkov
• Riadenie na báze Siemens S7