PRIEMYSELNÝ TESTER ELEKTROKOMPONENTOV

Účelom zariadenia je inšpekcia elektrických vlastností pripojených komponentov tak, aby sa zmiernila miera rizika chybného komponentu, ktoré môže potenciálne spôsobiť prestoje výrobných liniek alebo poškodenie dobrého mena výrobcu, prípadne nákladov spojených s reklamačným konaním u konečného odberateľa.

Testovacia jednotka poskytuje prostriedky na vykonávanie množstva elektrických a komunikačných testov na výrobkoch na montážnych staniciach počas výroby, prípadne na kontrolných pracoviskách na konci výrobných liniek.

Zariadenie je koncipované na montáž do rozvádzača na DIN lištu a môže tak byť namontované v širokom spektre miest vo výrobnom prostredí. Ku každej testovacej jednotke sú dodávané zásuvné svorkovnice pre I / O a výkon. Senzorová testovacia jednotka sa môže použiť pri testovaní výrobných liniek v laboratóriu alebo v iných priemyselných prostrediach.

Výsledky testov jednotlivých komponentov je možné posielať do nadradeného systému, prípadne PLC vo forme digitálneho signálu I / O (OK/ NOK) alebo analógového signálu s nameranou hodnotou.

Štandardne je možné vykonávať kontrolovať nasledovné typy komponentov:
• Funkcia žiaroviek
• Funkcia LED
• LIN Bus komunikácia
• Funkcia reproduktorov
• Funkcia tlačidiel