POLYWORKS

PolyWorks je veľmi výkonný metrologický softvér vyvinutý spoločnosťou InnovMetric (Kanada). Vďaka jeho širokému využitiu je možné pre našich zákazníkov možné pokryť veľké množstvo metrologických úloh a aplikácií, ktoré sú bežné v automobilovom, leteckom, dopravnom, energetickom alebo strojárskom priemysle.

Vďaka využitiu tohoto SW sme našim zákazníkom schopní spracovať dáta získané z dotykových aj bezdotykových meracích systémov a poskytnúť možnosť konfigurácie výstupov podľa zákazníckej požiadavky. SW taktiež poskytuje možnosť automatizovať opakujúce sa meracie úlohy aby bol čas potrebný na spracovanie dát maximálne efektívny.

Sme schopní importovať získané dáta vo formáte .stl, „point cloud“, ďalej CAD dáta vo formáte .stp, .igs a s pomocou prekladačov je schopný importovať CAD dáta vo formáte väčšiny používaných CAD softvérov. Taktiež vieme poskytnúť možnosť exportu dát vo formáte .stl, .txt, .igs a protokolov vo formáte .jpg, .xls, .html, PDF a ďalšie.