Kompatibilné softvéry

 • 3D Reshaper
 • ArcoCAD
 • Axel
 • CAPPS
 • Geomagic
 • Inca3D
 • Metrolog XG+X4
 • PointMaster
 • PolyWorks
 • PowerINSPECT
 • PowerSHAPE
 • ScanTools
 • SpatialAnalyzer
 • TeZetCAD
 • Verisurf
 • RationalDMIS

Polygonia SDK

Polygonia SDK ponúka všetky potrebné vývojárske nástroje pre rozhranie Kreon skenerov s ramenami alebo zariadeniami od tretích strán.

POLYGONIA

Predstavuje aplikáciu, pomocou ktorej dokáže používateľ zbierať dáta, či už vo forme skenu, alebo dotykovej sondy, merať jednoduché prvky.

Medzi funkcie Polygonie patria:
- integrácia s CMM, mobilnými meracími
ramenami, CNC zariadeniami a robotmi,
- skenovanie,
- meranie prvkov,
- zarovnávanie dát,
- export do formátov: IGES, AACII, DXF, STL

Navyše môže byť nainštalovaný plug-in do softvérov tretích strán pre inšpekciu, 3D meranie a reverzné inžinierstvo.