VISION INLINE SYSTÉMY

Automatizovaná inšpekcia - inštalácia zariadenia umožňuje okamžitú detekciu defektov a ich bezpečné a automatizované vyradenie z výrobného procesu.

Redukcia času na kontrolu kvality - kontrolná bunka overí kvalitu v rádoch sekúnd a tým umožňuje signifikantnú úsporu nákladov na kontrolu kvality.

Eliminácia chyby človeka - kontrola vykonávaná automaticky a nezávisle na obsluhe, výsledky kontroly sú objektívne a nezávislé na obsluhe pracoviska.

Bezkontaktné meranie - kontrolné operácie sú realizované bezkontaktne bez rizika poškodenia kontrolovaných produktov zo strany obsluhy.

• Realizácia stoviek automatizovaných bezkontaktných inšpekcií pomocou strojového videnia priamo vo výrobnom takte.

• Kontrola identity, kvality, prítomnosti namontovaných komponentov.

• Integrácia robotov pre flexibilnú možnosť dopĺňania inšpekčných algoritmov a meraných oblastí podľa potreby zákazníka.

• Ukladanie výsledkov na lokálne alebo vzdialené úložisko.

• Automatizovaná štatistika z výsledkov.

Naše vision riešenia disponujú širokou škálou software nástrojov na vyhodnocovanie merania:

• Detekcia prítomnosti komponentov a ich farby/ tvaru.

• Detekcia povrchových vád/ poškodení, nekonzistencií.

• Detekcia polohy prvkov, ich vzájomnej polohy, natočenia a tvarov.

Rozmerové merania a geometrické analýzy:

• Vzdialenosť hrán/ bodov

• Tvar a poloha kruhu

• Línia a uhol medzi líniami/ hranami

• Stredový bod otvorov

• Šírka a výška tvarov