Team

Igor Lichvár Igor pôsobí od r. 1994 v tvorbe a realizácii stratégie, plánovaní a riadení predaja a marketingu, budovania a zmeny biznis modelov v medzinárodných firmách v krajinách CEE, na Balkáne, Rusku, Ukrajine, Kazachstane, Izraeli. Jeho práca bola a je sústreďovaná na segmenty B2B predovšetkým v automobilovom, chemickom, petrochemickom priemysle a v retail. Svoj prínos opiera o skúsenosti z úspešného pôsobenia v riadiacich regionálnych pozíciách vo firmách Shell (1994 – 2009), Valvoline/Ashland (2011 – 2013) a ako konzultant a partner vo ValueTeam (2014 – 2016). V IQLOGY zodpovedá za predaj, marketing a rozvoj nového biznisu.
Daniel Zverko Daniel má viac ako 16 rokov skúseností v oblasti riadenia medzinárodných projektov pre medzinárodné korporácie a konzultačné spoločnosti predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu. Je expertom v oblasti projektového riadenia, riadenia rizík, riadenia procesov, optimalizácii procesov a manažérskych zručností. Je vlastníkom certifikátu IPMA „B“ riadenia komplexných projektov a Six Sigma Green Belt. Kľúčové pracovné úspechy získal najmä v oblastiach analýz produktov v predsériovej fáze projektov v automobilovom priemysle pre zahraničné nadnárodné korporácie, riadenia R&D tímov v komplexných projektoch v sektoreIT, optimalizácie výrobných procesov a znižovania nákladov pre slovenské aj zahraničné spoločnosti a riadení launch tímov pri zakladaní a spúšťaní.
Peter Horňák Peter pôsobí od roku 2013 v oblasti metrológie, aktívne sa zúčastňoval na 3D meracích službách a rozsiahlych projektoch u zákazníkov z oblasti automobilového, leteckého priemyslu a strojárskej výroby vo viacerých krajinách Európy. Má bohaté metrologické skúsenosti z rozličných praktických aplikácií s použitím rôznych meracích systémov. Zodpovedá za náš tím meracích technikov, ktorých vedie k profesionálnemu, efektívnemu a aktívnemu prístupu k riešeniu požiadaviek našich zákazníkov, a zároveň zabezpečuje ich neustály teoretický a praktický rozvoj v oblasti metrológie.